ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι είναι το Hoop Camp;

Το Hoop Camp δεν είναι ομάδα μπάσκετ, οπότε οι συμμετέχοντες προσέρχονται ατομικά για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και την τεχνική τους, με την προοπτική να ενταχθούν σε κάποια κολεγιακή ομάδα και να σπουδάσουν, χωρίς να απαιτείται να αποχωρήσουν από το αθλητικό σωματείο που ήδη ανήκουν.

Ποιος είναι ο στόχος του Hoop Camp;

Το Hoop Camp είναι ένας νέος οργανισμός που προσδοκά να αναπτύξει αθλητές – σπουδαστές, παρέχοντας στις οικογένειές τους το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών με οικονομικό και αποδοτικό τρόπο.

Ποιους μπορεί να βοηθήσει το Hoop Camp;

Το Hoop Camp θα βοηθήσει τους ταλαντούχους αθλητές με καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις να επιτύχουν μερικές υποτροφίες σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τυχόν έξοδα μεταφοράς, και στα έξοδα συμμετοχής στα camp, σε Ελλάδα και Αμερική.

Τι προσδοκίες προσφέρει το Hoop Camp ;

Το Hoop Camp προσδοκά να προσφέρει μέσω χορηγών, ακαδημαϊκές υποτροφίες σε συνδυασμό με τυχόν υποτροφίες που θα έχουν εξασφαλίσει οι αθλητές – σπουδαστές σε Αμερικανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Σε ποιους αθλητές απευθύνεται το Hoop Camp;

Το Hoop Camp απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια.

Με τι δεν ασχολείται το Hoop Camp;

Το Hoop Camp δεν ασχολείται με υπηρεσίες προς ομάδες και αθλητικά σωματεία. Δεν αναζητά αθλητές για λογαριασμό κανενός οργανισμού. Δεν παρεμβαίνει στη διαδικασία αποδοχής σπουδαστών προς κανένα εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Σε τι εστιάζει το Hoop Camp;

Το Hoop Camp εστιάζει στην ανάπτυξη αθλητών – σπουδαστών που αναζητούν πρωτίστως να αποκτήσουν ανώτατη εκπαίδευση και να βελτιώσουν τις αθλητικές τους ικανότητες σε ένα Αμερικανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Τα βασικά κριτήρια παραμένουν πάντα οι ατομικές αθλητικές δυνατότητες και προοπτικές, οι ακαδημαϊκές επιδόσεις, καθώς και η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας.